pic

Fasadmålning

Fasadmålning
En byggnads yttre skydd är fasaden och det är viktigt att den behålls i ett gott skick.
De flesta målade ytor utomhus behöver stå emot stora påfrestningar från temperaturväxlingar, föroreningar och nederbörd. Därför krävs ett kontinuerligt underhåll och på så sätt kan ytan vara fortsatt motståndskraftig och vacker att se på. Detta gäller oavsett om ytan består av trä, puts, plåt eller betong.

Färgval
Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid målning utomhus t.ex. temperatur, luftfuktighet och nederbörd. Hur länge färgen håller beror väldigt mycket på vilket material man använt, hur ytan är grundbehandlad samt på hur noga man har varit för att täcka ytan med färg.
Vid ommålning är det viktigt att välja rätt färg så att den fäster ordentligt på det redan existerande undre lagret färg och som stilmässigt fungerar med resten av byggnaden. Vi ger gärna hjälp och råd kring vilka typer av färger och färgkombinationer som passar för byggnader i olika stilar under olika tidsperioder.

Vi hjälper till
För att säkerställa vad som krävs för just er fastighet såsom materialval, underlag m.m. så kommer vi gärna ut och gör en genomgång av fastigheten. Vi på Strandåker Måleri har både den kunskap och erfarenhet som krävs för att jobbet ska bli gjort på rätt och proffsigt tillvägagångssätt.

Vill du få en kostnadsfri offert?

kontakta oss