pic

Färgsättning

Ofta har du som kund en idé om hur du vill att det ska vara. Ibland vet du inte riktigt hur du ska gå till väga för att få ett perfekt resultat. Då kan vår kunskap om färg och färgdesign vara till stor hjälp.

Vid en färgsättning är det många saker att ta hänsyn till. Alla tidsepoker har egen arkitektur & färgsättning, från sekelskifte till funkis. T.ex. vid färgsättning av äldre trapphus är fastighetens arkitekturhistoria en viktig del, det kan också vara fastigheter som är skyddsklassade som kräver extra insatser. Vid färgsättning av fasad, kontor, lägenheter, skolor kan det vara helt andra saker att ta hänsyn till.

Våra färgsättningar tar alltid hänsyn till praktiska förhållanden så att du kan trivas och njuta av vackra ytor under många år. Vi hjälper er gärna med att hitta rätt färg och arbeta fram önskat utryck i väl avstämda färgkombinationer. Sist men inte minst sker våra färgsättningar till klart rimliga kostnader.

Vill du få en kostnadsfri offert?

kontakta oss